+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Časopisi

PERIODIČNE PUBLIKACIJE FRANJEVAČKE TEOLOGIJE SARAJEVO

 

Povijest periodičnih publikacija u Bosni i Hercegovini i franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj započela s prvim časopisom koji je 1850. objavio fra Ivan Frano Jukić pod imenom Bosanski prijatelj. Kasnije su bosanski franjevci izdavali niz časopisa različitih naziva: Novi prijatelj Bosne, Franjevački glasnik (vremenom se javlja pod imenima: Serafinski perivoj, Naša misao, Franjevački vijesnik), zatim publikacije za puk Glasnik sv. Ante i Kalendar sv. Ante. Godine 1942. pokrenuto je službeno glasilo Provincije Bosna srebrena. Završetkom Drugog svjetskog rata obustavljena je sva katolička publicistika. Ipak franjevci su uspjeli pokrenuti stručnu teološko-filozofsku reviju Dobri pastir /Nova et vetera (1950–1990) na koji se nastavio novi časopis Bosna franciscana (1993–). U spomenutom periodu izlazio je pučki kalendar Dobri pastir, odnosno danas Glasnik sv. Ante. Godine 1983. pokrenut je franjevački list Svjetlo riječi.

Nakon ovog sažetog pogleda na povijest franjevačke periodike, ovdje ćemo ukratko prikazati sadašnje periodične publikacije Franjevačke teologije Sarajevo.

 

Bosna franciscana, časopis Franjevačke teologije, pokrenut je 1993. u Samoboru, gdje je bila smještena Teologija nakon što je u lipnju 1992. zgradu u Sarajevu zaposjela srpska vojska, potom je opljačkala i devastirala. Prvih šest brojeva izašlo je u Samoboru, a potom u Sarajevu nakon povratka Teologije (1997). Izlazi dvaput godišnje. Do konca 2020. izašla su 53 sveska. U uvodniku prvoga broja istaknuto je da ideja „o pokretanju ovoga časopisa u našoj franjevačkoj zajednici Bosni Srebrenoj poniče s nastankom velikih promjena u svijetu, osobito u Evropi…“ te da „u novim povijesnim prilikama pokušamo davati tumačenje tih zbivanja i u njima, razlikujući  duhove, pronalaziti ono što je istinski Božje, a što protivno njegovu Duhu“. Časopis donosi znanstvene i stručne priloge iz teologije, filozofije, franjevačke prošlosti, povijesti književnosti, opće kulture, likovne umjetnosti i sl.

Jukić, časopis, pokrenut je 1971. godine kao publikacija bogoslova Franjevačke teologije Sarajevo. Između 1992. i 1997. privremeno je izlazio u Samoboru. Ime nosi po fra Ivanu Frani Jukiću, jednom od najistaknutijih likova Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću. Objavljuje priloge iz teologije, filozofije, književnosti, povijesti i umjetnosti. Izlazi godišnje. Osnivač mu je Zbor franjevačkih bogoslova Jukić koji je utemeljen u Đakovu 1855.  pod imenom Zbor redovničke mladeži bosanske koji je izdavao publikacije vjerskog i kulturnog sadržaja. God. 1908. preimenovan je u Zbor franjevačkih bogoslova Jukić. Pokretanjem časopisa Jukić (1971) bogoslovi i profesori Franjevačke teologije žele „očitovati svoju odgovornost za pitanja našeg prostora i vremena“, rečeno je u povodu njegova prvoga broja.

Bilten Franjevačke teologije Sarajevo, pokrenut je 1971. godine. Prvotno je umnožavan na šapirografu. Redovito izlazi u Sarajevu, osim kroz nekoliko godina kada je Teologija djelovala u izbjeglištvu u Samoboru (1992–1997).  U početku je sadržajno orijentiran na objavljivanje podataka o nastavi, predmetima, profesorima, bogoslovima i njihovim aktivnostima. Kasnije se tematski proširuje na nove sadržaje: „Kronologija događaja“, članci iz teologije,filozofije, povijesti i književnosti, hrvatske kulture, prikazi knjiga, a sve je više autorskih članaka. Tako je Bilten FT sadržajno postao znatno više nego što bi se dalo prosuditi tek po imenu.

Colloqvia franciscana – periodična publikacija u izdanju Kulturno-povijesnog instituta Bosne Srebrene koji djeluje pri Franjevačkoj teologiji. Pokrenuta je 2019. godine i orijentirana na istraživanje franjevačke kulturne baštine. Predviđeno je da se u njoj tiskaju prilozi sa znanstvenih skupova koji se održavaju u sklopu Dana franjevačke kulturne baštine u Sarajevu, ali također i drugi vrsni radovi.