+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Diplomski ispit na FTS-u

Na spomendana sv. Ćirila Aleksandrijskog, crkvenog naučitelja, 27. lipnja 2024, na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu održan je završni ispiti i obrane diplomskih radova šestorice studenata. Studenti su polagali ispit pred četveročlanim povjerenstvom koje su sačinjavali njihovi mentori i profesori izborne teze te stalni članovi za sve šestoricu studenata: dr. sc. fra Stipo Kljajić, predsjednik povjerenstva i predstavnik KBF-a Sveučilišta u Zagrebu i mr. sc. fra Miro Jelečević, ispitivač obvezne teze.
Diplomski ispit položili su:
1. Fra Driton Hajdaraj s temom diplomskog rada Progon katoličkog svećenstva u Albaniji za vrijeme komunizma (mentor: dr. sc. fra Marko Karamatić)
2. Fra Matej Juričević s temom diplomskog rada Odnos papa Pija XI. i Pija XII prema fašizmu i nacizmu (mentor: dr. sc. fra Marko Karamatić)
3. Fra Dario Laštro s temom diplomskog rada Liturgijsko-teološka načela za obnovu i gradnju crkve (mentor: dr. sc. fra Danimir Pezer)
4. Fra Anton Selitaj s temom diplomskog rada Uvod u kristološku misao Josepha Ratzingera (mentor: dr. sc. fra Mile Babić)
5. Fra Tonči Šarić s temom diplomskog rada Franjevci u Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata (mentor: dr. sc. fra Marko Karamatić)
6. Fra Tomislav Vidović s temom diplomskog rada Religija i stvaranje svijeta (mentor: dr. sc. fra Vili Radman)
Uspješnim završetkom diplomskog ispita i obranom svog diplomskog rada studenti su dobili zvanje magistara teologije. Želimo mi uspješan i blagoslovljen daljnji akademski rad!

Gallery Wordpress