+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

II. Međunarodni teološki susreti studenata – Beograd 2017.

U organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom fondacije Konrad Adenauer od 5. do 8. listopada ove godine po drugi put je održan međunarodni simpozijum studenata teoloških fakulteta u Beogradu. Kao i predhodne godine ovo je bila prilika studentima za razmjenu iskustava, mišljenja, druženja, a sve u cilju jačanja međureligijskog dijaloga i unapređenja akademske suradnje teoloških fakulteta zemalja učesnica simpozijuma (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Rumunjska, Srbija i Hrvatska). Glavna tema simpozijuma bila je pod naslovom Vjera i suvremeni svijet u okviru koje su studenti katoličkih, pravoslavnih, protestantskih teoloških fakulteta, te fakulteta islamskih nauka, mogli iznijeti svoje stavove i razmjeniti mišljenja. Pored učešća trinaest  drugih fakulteta priliku su dobili i predstavnici našeg fakulteta Manuela Šošić i Karlo Knežević, studenti treće godine filozofsko-teološkog studija Franjevačke teologije u Sarajevu. Također bi bilo potrebno istaknuti i zahvaliti se studentima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na srdačnoj dobrodošlici, angažmanu i posvećenosti svakom od učesnika simpozijuma kojima su na kraju dodjeljene zahvalnice za doprinos i aktivnost u ovom projektu.

Gallery Wordpress