+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Nova generacija magistara teologije

Katolička Crkva u svojoj naravi ima zadaću navještanja i p(r)oučavanja Evanđelja. A da bi tu zadaću dostojno izvršavala te sačuvala i produbila teološki nauk, među svojim brojnim institucijama osnivala je i osnivat će različite školske ustanove (od osnovnih škola pa sve do sveučilišta). Svaka škola pruža određenu kompetenciju, odgoj i obrazovanje. Tako je i nama, studentima teologije, maleni fakultet u Aleji Bosne Srebrene pružio naobrazbu koja nas formira za naviještanje Božje riječi. Teologija, kao i Bog, nisu atraktivni mnogim ljudima suvremenog svijeta, no naša je zadaća pomoći im da stupe u odnos s Bogom, sa zajednicom, s drugim osobama i sa samima sobom, da nađu svoju Radost s kojom će počinjati novi dan. Mi smo poslani buditi im vjeru u Boga Isusa Krista kako bi osjetili njegovu spasenjsku i otkupiteljsku moć. Hvala profesorima i kolegama studentima koji su nam pomogli da se osposobimo za to i da dočekamo ovaj dan obrane diplomskog rada.

Ovdje je popis studenata koji su danas, 28. lipnja 2021., na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, završili svoj petogodišnji filozofsko-teološki studij:

Fra Zvonimir Batista – Prošlost, sadašnjost i budućnost matičnih knjiga (uz primjere crkvenih matičnih knjiga Bosne i Hercegovine)

Marijan Mikolić – Apostolat laika prema dokumentima Drugog vatikanskog koncila

Oliver Livančić – Teologija križa Jürgena Moltmanna

Mario Brđanović – Krstionica – mjesto krštavanja

Marko Čuturić – Oltar središte Crkve

Fra Marko Cvitković – Uvjeti za valjanost i dopuštenost primanja svetog reda (kan. 1024-1025)

Fra Ivan Stanić – Briga za okoliš u svjetlu cjelovite ekologije

 

Fra Ivan Stanić

Gallery Wordpress