+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

FTS

Bosanski franjevci već više od sedam stoljeća neprekinuto djeluju na tlu Bosne i Hercegovine. Jednako je duga i povijest njihova školstva. Podaci o školstvu u ranijim razdobljima su, međutim, vrlo oskudni. Ipak znamo da je u 14. stoljeću Bosanska franjevačka vikarija neko vrijeme imala svoju teološku školu u Đakovu.

Do pravog zamaha franjevačkog školstva dolazi u posttridentinskom razdoblju, napose u 18. stoljeću. Tada je franjevačka provincija Bosna Srebrena, koja se protezala od Jadrana do Budima, imala više visokih učilišta. Nakon odvajanja pojedinih njezinih područja 1735. i 1757. godine, Bosna Srebrena, koja je tada svedena na granice Bosne i Hercegovine, ostala je bez svojih učilišta, pa je svoje kandidate slala na studij u zemlje pod habsburškom krunom i u Italiju.

Godine 1851. bosanski su franjevci osnovali teološka učilišta u Fojnici i Kreševu, što je označilo početak visokog školstva na tlu BiH uopće. Od 1853. velik se dio franjevačkih kandidata školovao u Đakovu. God. 1876. oni su se preselili u Ostrogon, a 1883. u Pečuh. Kroz cijelo to vrijeme dio je kandidata stjecao izobrazbu u bosanskim bogoslovnim učilištima. God. 1898. bogoslovi su se iz Pečuha definitivno vratili u Bosnu, ali još nije bilo uvjeta da se okupe na jednome mjestu. Najzad je god. 1905. u Livnu objedinjen teološki studij za cijelu Bosnu Srebrenu. Odatle je Teologija 1909. preselila u Sarajevo u samostan Sv. Ante na Bistriku.

Godine 1942. u sarajevskoj četvrti Kovačići podignuta je nova zgrada Teologije. Dvije godine kasnije (1944.) Teologija je izdignuta na rang fakulteta. No, već 1947. komunistička vlast je novopodignutu zgradu, nakon samo pet godina od izgradnje, oduzela franjevcima i u njoj smjestila Šumarski i Poljoprivredni fakultet. Od tada pa kroz slijedećih dvadeset godina Teologija je ponovno djelovala u samostanu Sv. Ante.

Novu zgradu Teologije franjevci podižu u sarajevskoj četvrti Nedžarići od 1966., a nakon dvije godine (1968.) u njoj je započeo redoviti školski rad. Teologija je tu ostala 24 godine – tj. do 8. lipnja 1992. kada je zgradu zaposjela srpska vojska. Od tada je Teologija nastavila s radom u Samoboru kroz slijedećih gotovo pet akademskih godina.

Koncem veljače 1996. srpska je vojska napustila zgradu Teologije i dio Sarajeva gdje je zgrada smještena. Ostavili su je posve devastiranu i opljačkanu, odnijevši sav knjižni fond, više stotina umjetničkih djela i kućni namještaj. Početkom ljeta iste godine započela je obnova teško oštećene zgrade. Radovi su potrajali do mjeseca ožujka 1997., kada je zgrada u bitnome osposobljena za svoju prvotnu – školsku – namjenu.

Konačno nakon gotovo deset radnih semestara provedenih u Samoboru, 20. ožujka 1997. Teologija se vratila u Sarajevo.

Na Teologiji uz franjevačke kandidate studiraju i studenti civili.