+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Obavijest iz tajništva KBF

Obavijest iz tajništva KBF-a u Zagrebu za studente koji su diplomirali na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu

Studenti koji su završili studij i primili diplomu, a iz razloga zaposlenja treba im novi naziv struke (prema bolonjskom načinu studiranja), trebaju pisanom molbom zatražiti izdavanje POTVRDE O ISTOVJETNOSTI STRUČNOG NAZIVA te molbi priložiti 1 A4 fotokopiju diplome i kopiju uplatnice na 200 kuna, koliko je od Sveučilišta propisani iznos. Molba se podnosi Dekanu Fakulteta, a treba biti vlastoručno potpisana, s navedenim podatcima o studentu i u koju svrhu moli da mu se izda navedena potvrda.