+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Objavljena knjiga fra Ante Popovića, Mudrosne i poetske knjige

Mudrosne i poetske knjige

Uvod u knjige Staroga zavjeta 3.

 

Ovaj treći svezak obraduje sedam starozavjetnih mudrosnih i poetskih knjiga onim redoslijedom kojim ih donose suvremena katolička izdanja Biblije. Svaka od ovih sedam knjiga obrađena je u zasebnom poglavlju: Knjiga o Jobu (drugo poglavlje), Knjiga Psalama (treće poglavlje), Knjiga Izreka (četvrto poglavlje), Knjiga Propovjednikova (peto poglavlje), Pjesma nad pjesmama (šesto poglavlje), Knjiga Mudrosti (sedmo poglavlje), Knjiga Sirahova (osmo poglavlje).

U ovom svesku nalaze se još tri poglavlja koja obraduju sljedeće teme: Općenito o biblijskoj mudrosti (prvo poglavlje), Personificirana, poosobljena Mudrost (deveto poglavlje) te Mudrosna književnost u Egiptu i u Mezopotamiji (deseto poglavlje).

Knjiga sadržava i jedan ekskurs, s naslovom Poetski jezik i književne vrste psalama. Taj se ekskurs donosi na kraju obrade Knjige Psalama.

Budući da ovaj treći svezak (Mudrosne i poetske knjige) donosi sintezu suvremenih priručnika, komentara i monografskih studija, pisac se drži priređivačem koji je preveo, prilagodio i ujedinio materijal iz navedene suvremene literature. Ipak, ova knjiga sadržava i elemente originalnosti koji su utkani u prikaz pojedinih mudrosnih i poetskih knjiga, te u obradi mudrosnih tema.

“Ova knjiga je u prvom redu namijenjena studentima teologije, ali može biti korisna i širem krugu čitatelja koji žele osvježiti ili produbiti osobno poznavanje sadržaja i poruke ovih sedam mudrosnih i poetskih knjiga Staroga zavjeta.

Ovaj treći svezak, kao i cijeli planirani uvod u knjige Staroga zavjeta, želi također biti pomagalo i u biblijskom pastoralu. Naime, na kraju prikaza svake pojedinačne starozavjetne knjige donesen je popis odlomaka iz dotične knjige koji su uvršteni u svagdanja i nedjeljna liturgijska čitanja. Nadam se da će propovjednici, voditelji i sudionici biblijskih seminara, kao i sudionici molitvenog čitanja Biblije (lectio divina), moći obogatiti vlastito razumijevanje i tumačenje odabranog ulomka ako ga smjeste u širu literarnu strukturu i teološku poruku dotične svetopisamske knjige.”

Anto Popović, OFM, doktorirao je na Papinskom biblijskom institutu u Rimu, profesor je Svetoga pisma na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Kao gostujući profesor predavao je egzegezu na Studium Biblicum Franciscanum u Jeruzalemu (2009., 2012., 2016., 2019.). Uz više članaka na hrvatskom jeziku, na engleskom jeziku objavio je šest egzegetsko-teoloških članaka u časopisu Antonianum i na talijanskom jeziku jedan članak u časopisu Liber Annuus.

U izdanju Kršćanske sadašnjosti od istoga autora objavljena su djela:

Biblijske teme, 2004.

Načela i metode za tumačenje Biblije, 2005.

Novozavjetno vrijeme, 2007.

Od slike Božje do Božjeg sinovstva, 2008.

Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju, 2009.

Torah – Pentateuh – Petoknjižje, 2012.

Povijesne knjige, 2015.

Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta sa statistikom grčkih riječi, 2016

 

Gallery Wordpress