+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Polaganje diplomskog ispita na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu

U petak 1. listopada 2021. godine, na Franjevačkoj su teologiji u Sarajevu četiri studenta položili završni diplomski ispit i time završili svoj petogodišnji filozofsko-teološki studij. Ispitnu su komisiju činili: dr. sc. Stipo Kljajić, dr. sc. Šimo Ivelj, dr. sc. Mile Babić te mentori diplomanata. Diplomanti i diplomske radnje su sljedeće:

Josip Ivić – Mješovite ženidbe u Katoličkoj crkvi s posebnim osvrtom na Pravila Srpske pravoslavne crkve (mentor: dr. sc. Šimo Ivelj)

Fra Mijo Ljubos – Fra Karlo Karin – lik i djelo (mentor: dr. sc. Marko Karamatić)

Blaž Protuđer – Kristologija New Agea (mentor: dr. sc. Vili Radman)

Gabrijela Tominac – Očajanje kao put dolaska do Apsoluta. Pojam očajanja kod Sørena Kierkegaarda (mentor: dr. sc. Ivan Bubalo)

Tekst: fra Mijo Ljubos

Gallery Wordpress