+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Preminuo prof. dr. sc. fra Božo Lujić, svećenik franjevac Bosne Srebrene

»Tko jede moje tijelo i pije moju krv,
u meni ostajei ja u njemu.

Kao što je mene poslao živi Otaci ja živim po Ocu,
tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni.

Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe.
Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«

(Iv 6,56-58)

Braći Bosne Srebrene, prijateljima i poznanicima javljamo tužnu vijest da je na svetkovinu Tijelova, u jutarnjim satima 3. lipnja u Franjevačkom samostanu svetog Ilije u Zagrebu blago u Gospodinu preminuo naš subrat prof. dr. sc. fra Božo Lujić, u 75. godini života.

Rođen je 11. studenog 1946. u Osječku, župa Gornja Dubica u Bosanskoj Posavini. Osnovnu školu pohađao je u Donjoj Dubici i Bosanskom Šamcu, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1962.-1966.), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1969.–1974.), poslijediplomski na Teološkoj fakulteti u Ljubljani (1975.–1982.). Magistrirao je s radom: Poziv i poslanje proroke Jeremije (1977.), a doktorirao radom: Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (1982.).

Dodatni studij, a potom i magisterij biblijskih znanosti obavio je na Papinskom biblijskom institutu u Rimu (1986.–1989.). Nakon toga studirao je na Franjevačkom biblijskom institutu u Jeruzalemu (1989.-1990.). Studirao je i diplomirao germanistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1980.-1984.).

Redovnički habit obukao je 14. srpnja 1966. godine u Kraljevoj Sutjesci, gdje je godinu kasnije, 15. srpnja 1967. položio prve redovničke zavjete. Svečane redovničke zavjete dao je 8. prosinca 1973. godine. Red đakonata primio je 23. prosinca 1973. godine, a 3. veljače 1974. godine zaređen je za svećenika. Obavljao je službu dekana na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, afiliranoj Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1997.-2000.).

Duži niz godina bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Jukić. Radio je kao član uredništva časopisa “Bosna Franciscana”, “Biblija danas”, “Svjetlo Riječi”. Bio je voditelj projekta novoga prijevoda Svetoga pisma SZ, i sam prevoditelj više biblijskih knjiga s hebrejskoga na hrvatski u organizaciji Hrvatskoga biblijskog društva. Surađivao je pri izradi Općega religijskog leksikona. Prevodio je Praktični biblijski leksikon s njemačkoga, sudjelovao u projektu Jeruzalemska Biblija.

Bio je član Europskoga teološkoga društva, Biblijskoga instituta KBF-a i predsjednik, član Hrvatskoga biblijskoga djela, Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko. Bio je u povjerenstvu za organizaciju Teološko-pastoralnog tjedna KBF-a.

Obavljao je službu v.d. pročelnika (2007./2008.), a potom i pročelnika (2010.) Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na poslijediplomskom studiju na KBF-u. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Nastupao je višekratno na HRT-u u emisiji Biblija. Organizirao je i vodio studijska putovanja po Svetoj zemlji.

Autor je dvaju sveučilišnih udžbenika: Starozavjetni proroci i Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka te skripata svih predmeta koje je predavao. Bio je profesor biblijskih znanosti Staroga i Novoga zavjeta na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (od 1977.), njemačkoga jezika na gimnaziji u Samoboru (1992./93), predavač na KI-u, ITKL-u i ID KBF-a (1993.-2005.), docent (od 2005.), znanstveni savjetnik (od 2006.), izvanredni profesor (od 2009.) na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Bio je profesor na Evangeličkom teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu (od 1994.). Bibliografija mu iznosi 13 knjiga i preko 300 znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova.

Dragi fra Božo, neka ti dobri Gospodin, kojem si povjerovao, na Njegov glas se odazvao te mu kao svećenik u duhu svetog Franje služio, bude vječna nagrada u nebesima za sve dobro što si učinio!

Izražavamo iskrenu sućut fra Božinu bratu Ivi s obitelji, sestrama Mari i Mandi s obiteljima te obiteljima pokojnog brata Marka i pokojne sestre Stažije.

O terminu ispraćaja iz Zagreba (Sesvetska Sopnica) i pokopa na Plehanu naknadno ćemo vas obavijestiti.

U raj poveli te anđeli! Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Franjevački samostan S. Sopnica/FIA