+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Studij

Svrha Filozofsko-teološkoga studija je filozofsko-teološka izobrazba studenata. Prvotna crkvena uloga Franjevačke teologije je odgoj i izobrazba kandidata za đakonat i prezbiterat. Prelaskom na Bolonjski sustav studij na Franjevačkoj teologiji usklađuje se sa studijskim programom Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sa drugim teološkim studijima u Europi.

S obzirom na to da je Republika Bosna i Hercegovina u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, filozofsko-teološki studij, osim za crkvene službe, osposobljava i za nastavni rad u osnovnoj i srednjoj školi. Osim formacije kandidata za đakonat i prezbiterat i za odgojno-nastavni rad ovaj studij osposobljava studente i za rad u socijalnim ustanovama, crkvenim, kulturnim, humanitarnim institucijama i u sredstvima društvenoga priopćivanja.

U skladu sa Znanstvenom strategijom Sveučilišta u Zagrebu misija fakulteta je dosegnuti izvrsnost i prepoznatljivost u znanstveno-istraživačkom djelovanju s ciljem:

– osposobljavanja budućih teologa, svećenika, pastoralnih radnika i vjeroučitelja za različite službe u Crkvi i društvu,

– razvitka filozofsko-teološke znanosti,

– promicanja dijaloga sa svijetom i kulturom.

Studij na Franjevačkoj teologiji usporediv je s drugim sličnim studijima u Republici BiH i Republici Hrvatskoj poput integriranog preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija KBF-a Sveučilišta u Zagrebu (http://www.kbf.unizg.hr/red_ predavanja/red_predavanja_57/)

Studij na Franjevačkoj teologiji usporediv je s drugim sličnim studijima u Republici BiH i Republici Hrvatskoj poput integriranog preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija KBF-a Sveučilišta u Zagrebu (http://www.kbf.unizg.hr/red_ predavanja/red_predavanja_57/)

Postoji jasni interes biskupija Vrhbosanske metropolije, drugih biskupija, Franjevačke provincije Bosne Srebrene i drugih redovničkih zajednica kao i odgojno-obrazovnoga sustava Republike BiH za provođenjem filozofsko-teološkoga studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Program je povezan Katehetskim uredom Vrhbosanske nadbiskupije. Interes za filozofsko-teološki studij pokazuju i neka druga društvena područja. Primjerice mediji, humanitarne organizacije, različita područja odgojnih i kulturnih djelatnosti.

Program je usklađen s dokumentom Sapientia christiana Kongregacije za katolički odgoj, s dokumentom Hrvatske biskupske konferencije, Formacija svećeničkih kandidata. Načela i smjernice, 1. listopada 2012. i smjernicama Nacionalnoga katehetskog ureda HBK-a.

Partneri programa su biskupije Vrhbosanske metropolije, Franjevačka provincija Bosna Srebrena, Nadbiskupijski katehetski ured te društveni subjekti koji pokazuju interes i imaju potrebu za visokoobrazovanim ljudima na vjerskom i religijskom području