+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Terenska nastava iz Kanonskog prava 

Dana 30. listopada 2019. g. u sklopu školskog predmeta „Crkvena administracija“ bogoslovi šeste godine studija fra Stjepan Lukašević i fra Stjepan Antolović obavili su 4 školska sata praktične nastave u župnom uredu „Sv. Ilije Proroka“ u Kiseljaku pod vodstvom profesora crkvenog prava fra Šime Ivelja.

Cilj ove terenske nastave jest da se studenti pobliže upoznaju s administracijom župnog ureda kao što je vođenje ekonomskih računa, protokola, ženidbenih postupaka, matičnih i drugih knjiga. Tako da su i sami imali priliku ispuniti po jedan primjerak svih službenih formulara i obaviti prijepis Matica.

Ovom prilikom još jednom se zahvaljujemo župniku i dekanu fra Zoranu Vukoviću na iskazanom vremenu i gostoprimstvu.

fra Šimo