+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

Usmeni dio diplomskog ispita – Tezarij 2018.

2. ožujka 2018. na Franjevačkoj teologiji održan je usmeni dio diplomskih ispita. Kandidati su bili fra Mario Dadić, fra Silvio Zlatarević i Martina Mihaljević koji su ga ujedno i uspješno položili.
Predsjednik diploske komisije bio je doc. dr. sc. Anto Barišić kao delegat Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojem je Franjevačka teologija afilirana.
 Ostali članovi komisije bili su deleg. prof. Petar Jeleč (biblijske znanosti), prof. Leon Kikić (dogmatska teologija) i prof. Velimir Valjan (moralna teologija).

 

Gallery Wordpress