+387 33 453-266 tajnistvofts@gmail.com

VARIA ET DIVERSA – nova knjiga prof. Ivana Bubala

Nova knjiga fra Ivana Bubala ugledala je svjetlo dana ovog proljeća. U izdavaštvu Svjetla riječi izišla ja knjiga pod naslovom Varia et diversa, O biti i činiti. Ovdje se nalaze sabrani tekstovi koji su ranije objavljeni u različitim publikacijama, za ponovno objavljivanje još su jedanput pregledani, razvrstani prema tematskim cjelinama i u najnužnijoj mjeri redigirani. Recenziju potpisuju Mile Babić i Marko Karamatić, a predgovor Boris Beck.

Knjiga na 463 stranice donosi 21 tekst koji su podijeljeni u četiri tematske jedinice. U prvom poglavlju Iz povijesti mišljenja u kojem kroz pet tekstova na sebi svojstven način komentira filozofiju Boetija, Duns Scota, Kanta i Nietzschea. Drugo poglavlje, nazvano Etika – život – politika, razmatra pitanje etike, čovjekove slobode u suvremenom svijetu te postmodernu dekonstrukciju čovjeka i njegova tijela koja se očituje u eutanaziji, samoubojstvu, braku i obitelji u postmodernom društvu i sl. Naslov trećeg djela glasi  Vjera i mišljenje, u njemu se osvrće na bolognsku reformu školstva, zatim poseže za teodicejskim pitanjima zla u svijetu, pitanjima Božje pravednosti i svemogućnosti. Na koncu ovog poglavlja ponovo se vraća pitanjima slobode i etike u svijetlu razmišljanja o problemima umiranja za Boga i ubijanja za Boga. Posljednje poglavlje je polemički dodatak.

Profesor Bubalo donosi i obrađuje različite teme koje obrađuje u različitim prigodama i u vrlo širokom vremenskom razdoblju, ali onaj zajednički nazivnik svih tekstovaje njegva potraga, žudnja za istinom. Donosi svoja razmišljanja o počecima i vrhuncima skolastike, o metafizici, svjestan da živi u vremenu njezine krize e je pokušava sagledati u realnosti postmodernizma. Hrabro izlazi na borilišta etičkih problema i mogućnosti utemeljenje moralnosti. Prema tome Boris Beck smatra da će kroz Bubalovo evociranje prošlosti, propitivanje odnosa teologije i filozofije te moralna obligacija u suvremenosti, čitatelja  na učen, ali nenametljiv način, proći kroz vrlo ugodnu i poučnu filozofsku šetnju, nakon koje će mu zacijelo lakše biti i jasnije što činiti.

fra Matej Juričević